mandag 7. februar 2011

Innledning til medieoppgave:

Diskuterer hvordan media er med på å skape, forsterke og motvirke informasjonskløfter.

I denne innleveringsoppgaven så har jeg tenkt til å ta for meg hvordan massemedia er med å skape, forsterke og motvirke informasjonskløfter.  Før jeg har tenkt til å starte på diskutere dette er det noen viktige momenter vi bør vite først. Først og fremst hva medie og massemedia er.  Medie og massemedier går under den samme saken.  I media i dag så er det store informasjonskløfter, dvs. Stor forskjell mellom de som vet noe om diverse ting, som ikke den andre gruppen vet noe om.  For å vise og å få frem hvordan media er med på skape, forsterke og motvirke informasjonskløfter så har jeg tenkt til å bruke de fire viktigste massemediene vi har. De er: Tv, radio, avis og internett.

mandag 10. januar 2011

Oppsumering av 1. termin

Nå er første termin over og vi er på andre termin. Det jeg husker aller best fra første termin, er  når vi skulle lage en egen film, som du kan se. Filmen heter Bort.
I starten av  skoleåret så hadde vi om det som heter Mediestrategier. Og da  fikk vi i oppdrag om å skrive om hva skolen burde gjøre for å bli bedre.

Etter mediestraegier så hadde vi om film, der vi fikk i oppdrag om å lage en liten kortfilm. Noe som var utrolig gøy, hvor vi da måtte planlegge det vi skulle osv.
Utrolig gøy prosjekt.


Og tilslutt i det halvåret som var hadde vi om Det digitale mediesamfunnet (på linken kan du se en sideshow om hva det digitale mediesamfunnet er). Der skulle vi se på hvordan mediet påvirket det sosieale av oss, om hvordan språket har endret seg og hvor stor del facebook har blitt. Så vi har jo også hatt utrolig mye om soiale medier. Noe som vi ikke kan unngå i mediefaget.
Howard hjelper deg når du skal shoppe på nettet, men er usikker på om siden er sikker :)
Denne snutten viste jeg hvor lett det er å gå i en felle med å bli lurt på nettet og hva man ikke bør gjøre:
Det er det jeg husker nå fra året som var. Jeg var også mye sjuk så jeg gikk glipp av mye viktig. 

tirsdag 9. november 2010

Surrealistisk film


Innlevering av filmhistorie

Jeg har valgt filmretningen Surrealistisk film fordi jeg syntes at den retningen er litt spennende og fordi en av mine ynglingsfilmer hører med under denne kategorien. Noe du vil kunne lese mer om senere. Surrealistisk filmretningen bryter med den klassiske forteller filmen (såkalte Hollywood filmen som ble dannet igjennom filmen “En nasjons fødsel” som kom ut i 1015) fordi i surrealistisk film så hopper filmen frem i tid, og så tilbake, det er ikke noe fast rød tråd som går igjennom scenene.
Den første filmen som vi kan kalle en surrealistisk film er filmen “Den andalusiske hund” som kom ut i 1929. Den ble laget av Luis Bunuel og Salvador Dali. Det er dessverre ikke den filmen jeg har valgt, men den filmen jeg har valgt er en nyere film som kom ut i 2000. Den er laget av Christopher Nolan og heter Memento. Jeg vil si at Memento passer seg veldig under kategorien surrealistisk film fordi her så får du ikke vite startet med en gang, man starter på slutten og så hopper den seg bakover, og mange ganger så er det ikke alltid det gir mening før man har sett to scener etter hverandre før man får en forståelse.  Det er også sånn at man starter midt i en scene i Memento, og da er det slik at man ikke alltid forstår hva som har skjedd, og derfor mener jeg at denne filmen passer perfekt i surrealistisk filmkategori.
Surrealistisk film bruker mise-en-scene (som betyr “det som stilles til skue”) og er et fransk ord. Den bruker det som et virkemiddel for å få folk til å få en assosiasjon. Mens i den klassiske fortellerformen så hadde man heller fått en forståelig helhet.
Bildet jeg har med, er bildet fra filmen Memento. Altså er det coverbildet dens (det man har på kovret på dvd). Jeg har det med fordi det er lettere å se hvem film jeg skriver om, og det kan gi leseren selv forskjellige assosiasjoner. Og så har jeg også tatt med bilde av “Den andalusiske hund” fordi den er jo opphavet til surrealistisk film så da er det jo viktig å ha med et bilde av den. Og så tok jeg med bilde av “En nasjons fødsel” fordi den representerer den klassiske filmen og så fordi jeg synes det er viktig å vise bilder av de filmene jeg snakker om. Og så har jeg også tatt med bilde av “En nasjons fødsel” fordi den representerer den klassiske filmretningen og så synse jeg det var da veldig viktig å ta med illustrasjonedr av de filmene jeg har skrivet om fordi det gjør det mer spennende, og så får man se hvordan dem ser ut.

Kilder:
Sist oppdadert:  2 October 2010 at 17:38.
http://en.wikipedia.org/wiki/Memento_%28film%29 Lastet ned 17.10.2010

Denne siden ble sist endret 27. jan 2010 kl. 20:10.
http://no.wikipedia.org/wiki/Mise_en_sc%C3%A8ne Lastet ned 17.10.2010

Boka på side 221
This page was last modified on 12 April 2010 at 03:05.


onsdag 6. januar 2010

Den norske avishistorien

De første avisene kom på slutten av 1700-tallet. Og den første avisen som kom ut i 1763 het Norske Intelligenz-Seddeler som ble nedlagt i 1920 og gikk over til VG. Vi har også en avis som har vart siden den ble laget og det er Adresseavisen som kom ut i 1767 som "Kongelig allene priviligerede Trondhiems Adresse Contoirs Efterretninger"
De føste avisene hadde utgangspungt i adressekontor. Formålet var å spre beskjeder og annonser fra folk og bedrifter.
Grunnloven som ble vedtatt i 1814 satte et endelig punktum for presesensuren i Norge som en følge av det danske eneveldet. "Ytringsfrihed bør finde sted".
Norge hadde 260 aviser ved andre verdenskriens star og hadde 114 aviser igjen da krigen sluttet. Tyskerene tok enten over avisene eller la dem ned.
Etter det så har avisene blitt mer og mer lik de avisene vi har i dag. Men nå har avisene et lite problem for nå kan man lese avisa på internett, og da går avissalget nedover. så hvor lenge tror du løssalgsavisene kommer til å holde ut?

kommunikasjon

I dag så har vi mange måter å kommunisere på. Vi kan snakke ansikt til ansikt, vise kropsspråk, snakke på telefonen (ringe/sende sms), eller være på internett. I tidene som har vært nå som vi har fått pc, har nok noen folk blitt mindre sosiale. Det er veldig mange unge som sitter og spiller ett spill hele tiden uten å gå på skolen og ha kontakt med andre mennesker bortsett fra de som spiller det spillet med dem. Det er egentlig veldig dumt, fordi når man da skal ut i verden for å få jobb osv, så har du ikke noen sosialt grunnlag. Før i tiden så var det sånn at man gjerne gikk noen mil for å møtes og finne på noe.
Såklart så kan man være sosiale med å være på pc også. Mange samles på lan, og det er jo sosialt, og så snakker man med hverandre på msn og facebook. så sånnsett så kan pc også være litt sosial verktøy.
Hva mener du?

mandag 7. september 2009

Våre medievanerI følge Nordisk mediebruksstatistikk, så bruker vi nordmenn ca. seks til sju timer hver dag på medier. Det er nesten en fjerdedel av døgnets timer. Internett blir mye brukt for tiden.
I dag så bruker vi mye av medier samtidig, for eksempel at du har på Tv, radio og bruker internett samtidig. Og kanskje du har på musikk også. Jeg tror at vi har blitt stor forbrukere i å bruke å kjøpe medier.
Noen medier som ofte blir brukt av unge er eks. Facebook og MSN. Begge stedene er der du kan kontakte andre mennesker og snakke med dem. Jeg selv er en stor forbruker av Facebook og MSN. Jeg tror nesten at jeg er avhengig av de to fordi jeg vill helst innom dem hver dag for å se om det har skjedd noe nytt.
Jeg tror at det er veldig mange unge som er avhengig av en slags med media. Enten om det er en mobil, pc-spill, internett eller musikk for den slags skyld. Og nå har vi bruker som er under 10 år, som kan en masse om data og teknologi osv.
Jeg tror at utviklingen skjer i en for stor hastighet. Eks. avisene klarer ikke å holde følge med teknologien, fordi siden 1999 har lesing av aviser sunket med 26 % og det er egentlig veldig mye.
Hva mener du? Skjer utviklingen for fort? Er det for mange barn i dag som er avhengig av internett? Det mener hvert fall jeg!
Line

torsdag 27. august 2009

Refleksjon over hva jeg forventer av Mediefaget


Jeg valgte mediefag på grunn av jeg har interesser som går ut over media. Jeg liker veldig godt å redigere bilder og lage filmer så det er en av hovedgrunnene for at jeg valgte mediefaget.
Det er mange små grunner for at jeg valgte medie også, men kommer ikke på dem nå.

Det jeg forventer å få ut av mediefaget, er at jeg skal få bedre kunnskaper om alt som har med medie å gjøre.