mandag 7. februar 2011

Innledning til medieoppgave:

Diskuterer hvordan media er med på å skape, forsterke og motvirke informasjonskløfter.

I denne innleveringsoppgaven så har jeg tenkt til å ta for meg hvordan massemedia er med å skape, forsterke og motvirke informasjonskløfter.  Før jeg har tenkt til å starte på diskutere dette er det noen viktige momenter vi bør vite først. Først og fremst hva medie og massemedia er.  Medie og massemedier går under den samme saken.  I media i dag så er det store informasjonskløfter, dvs. Stor forskjell mellom de som vet noe om diverse ting, som ikke den andre gruppen vet noe om.  For å vise og å få frem hvordan media er med på skape, forsterke og motvirke informasjonskløfter så har jeg tenkt til å bruke de fire viktigste massemediene vi har. De er: Tv, radio, avis og internett.

4 kommentarer:

 1. Fin strat hvor du går saklig frem, og forklarer hva oppgaven din skal handle om. Du forklarer begreper, for det er viktig at leserene forstår hva det dreier seg om. Det eneste jeg har å pirke litt på er settningene dine, noen er skrevet litt tungvint. Et sted har du f.eks sluttet en settning med "først", og neste settning starter med "Først". Dette gjør at teksten blir litt tung å lese, så jeg ville jobbet litt med settningene som sagt og byttet ut ord som er brukt før eller er overflødige. Et godt språk gjør teksten mer overbevisende og den glir lettere når man leser:)

  SvarSlett
 2. Du gir en fin innføring i hva oppgava kommer til å handle om. Definisjonen din av hva media- og massemedier er er litt vag. Hvordan kunne du forklart dette på en annen måte? Definisjonen av informasjonskløfter var derimot ganske bra!

  SvarSlett
 3. Takk for fine kommentarer og tilbakemeldinger. Det har hjulpet meg med å endre på teksten min. :)
  Line

  SvarSlett
 4. Støtter de andre kommentarene. Avslutt gjerne med en problemstilling som du vil belyse nærmere. Nå ligger det jo en problemstilling i selve oppgaveteksten, men kanskje har du en som utdyper den? Husk at Internett er et nettverk av datamaskiner som danner basis for en rekke ulike kommunikasjonstjenester og er ikke et massemedium i seg selv.

  SvarSlett